Pomagala za čitanje

Legit Bino

Legit Bino su hiperkorektivne prizmatične naočare koje omogućavaju slabovidim pacijentima da čitaju na malim distancama, uvećavaju sliku na nivou mrežnjače uz minimalan napor.

Legit Bino

Legit Bino Skudo

Legit Bino Skudo su hiperkorektivne prizmatične naočare sa dodatkom žutog filtera(450nmm). Žuti filter blokira plavo svetlo koje smanjuje vidnu oštrinu.

Legit Skudo

Legit Twin

Brend SWEDOPTIK koji već godinama sprovodi istraživanja i razvija optičke sisteme za slabovide, napravio je novo aplanatično i ahromatsko pomagalo.

Legit Twin

Legit Aplant

Legit Aplanat je aplanatični monokularni sistem koji je namenjen za upotrebu u slučajevima kada je prepisano srednje-visoko uvećanje.

Legit Aplant

Legit Bino

su hiperkorektivne prizmatične naočare koje omogućavaju slabovidim pacijentima da čitaju na malim distancama, uvećavaju sliku na nivou mrežnjače uz minimalan napor. Zаhvаljujući korišćenju unutrаšnje bаze prizme, Legit Bino može dа ostvаri visoke vizuelne performаnse. Koristi se visok indeks prelamanja sočiva sa pažljivo odabranim dizajnom rama od acetata sa fleksibilnim drškama. Legit Bino je najdiskretnije pomagalo za slabovide koje se može naći na tržištu. Ove naočare dostupne su i u verziji sa višeslojnom antirefleks zaštitom i zaštitom od grebanja (Emerald), i u verziji sa Skudo Coat filterima.

Legit Bino može se prilagoditi pacijentovim korekcionim potrebama.

Legit Bino je na raspolaganju za decu i odrasle od +4.00 D do + 16.00 D

Legit Bino Skudo

su hiperkorektivne prizmatične naočare sa dodatkom žutog filtera(450nmm).Plavo svetlo od ultraljubičastih zraka smanjuje vidnu oštrinu.

Žuti filter (450nm) rešava probleme na taj način što „seče“ plave komponente i povećava kontrast što jako prija pacijentima sa degeneracijom žute mrlje, albinizmom,atrofijom očnog nerva…

Legit Bino Skudo je na raspolaganju za decu i odrasle od +4.00 D do + 16.00 D

Legit Twin

Brend SWEDOPTIK koji već godinama sprovodi istraživanja i razvija optičke sisteme za slabovide, napravio je novo aplanatično i ahromatsko pomagalo, oslanjajući se na već poznate karakteristike optičkih sistema sačinjenih od dubleta. Upotreba odgovarajućih geometrija, u kombinaciji sa izborom dva različita sočiva od različitih vrsta mineralnog stakla vrhunskog kvaliteta, garantuje izuzetan kvalitet slike.

Ovo pomagalo je estetski najlepše u svojoj kategoriji, a optički kvalitet je isti kao kod aplanatičnih sistema.

Karakteristike Legit Twin pomagala:

  • Aplanatični i ahromatski sistem, zahvaljujući upotrebi specijalnih stakala
  • Otporan na lomljenje zahvaljujući hemijskom i termičkom  tretmanu
  • Višeslojna antirefleks zaštita MgF
  • Tanko staklo sa središnjom debljinom od:

* 3.8 mm za uvećanje 2x (u poređenju  sa 9.0 mm kod tradicionalnog aplanatičnog sistema)

*5.85 mm za uvećanje od 6x (u poređenju sa 12.0mm kod tradicionalnog aplanatičnog sistema)

Dostupna uvećanja:2x,3x,4x,5x,6x

Legit Aplanat

je aplanatični monokularni sistem namenjen za upotrebu u slučajevima kada je prepisano srednje visoko uvećanje.

Sistem se sastoji od dubleta sastavljenog od dva pozitivna plankonveksna sočiva.  Aplanatični sistemi koriste se već odavno u okviru sistema za merenje, kao sočiva za osvetljavanje, jer svojstvo ravnomerne difuzije svetla na čitavu površinu sočiva garantuje uniformnu sliku visokog kvaliteta, bez perifernih aberacija.

Dva sočiva montirana su na cevasti nosač od polikarbonata, a ravne površine sočiva okrenute su ka spolja.

Aplanatični sistemi su danas jedini optički sistemi za slabovide koji su u stanju da kombinuju veliko uvećanje i široki ugao vidnog polja (48°).

Dostupna uvećanja: od 2x do 15x