Ova bolest je veoma česta kod populacije starije od 60 godina. Zahvata žutu mrlju –tačku jasnog vida, veoma značajnu kako za gledanje na daljinu tako i na blizinu.Postoje dve forme staračke degeneracije žute mrlje:

  •  Suva forma (blaži oblik)
  •  Vlažna forma (teži oblik)

Kod staračke degeneracije žute mrlje posebno je ugroženo čitanje. U početnoj fazi slova u tekstu su deformisana, iskrivljena, a redovi u tekstu krivudavi – dok u kasnijoj fazi čitanje postaje nemoguće. Ugroženo je i gledanje televizije pa i raspoznavanje ljudi (na primer, vidi se glava, čelo i brada osobe koja se posmatra ali se ne vide oči, nos i usta).

U ređoj, vlažnoj formi ove bolesti dolazi do takozvane neovaskularizacije ispod žute mrlje – stvaraju se bolesni krvni sudovi sa izmenjenom građom koji često cure i krvare. U ovoj formi bolesti za kratko vreme nastupa značajan pad u oštrini vida. U onoj češćoj, suvoj formi, bolest napreduje mnogo sporije, tegobe pacijenta nisu tako izražene a nivo definitivno izgubljenog vida je manji.

S obzirom na to da je kod staračke degeneracije žute mrlje periferni vid očuvan, te osobe se lepo snalaze u prostoru i nije im potrebna pomoć prilikom kretanja van kuće.

U krajnjoj fazi bolesti, pacijentu naočare više ne pomažu pri čitanju, gledanju TV-a i kretanju van kuće, pa se preporučuju pomagala za slabovide. Centar za slabovidost Optix LVA ima veliko iskustvo u radu sa slabovidim osobama u pronalaženju najboljih pomagala za njihove potrebe, bilo da su to elektronske lupe, ručne lupe , teleskopske naočare, hiperkorektivne prizmatične naočare ili medicinski filteri.