MEDICINSKI FILTERI

Kod osoba koje imaju problem sa vidom, određeni filteri (žuti 450nmm, polarizovani braon 511nmm i zeleni 450nmm) imaju široku upotrebu, ali i kod osoba koje nemaju oštećenje vida takođe.

Za najčešće patologije oka savetuje se upotreba odgovarajućih medicinskih filtera, kao što je prikazano na slici desno:

Specijalisti, u svakom slučaju, savetuju da se pacijent podvrgne odgovarajućim testovima da bi se procenilo koji je najbolji filter za samog pacijenta.U cilju provere dostupni su probni setovi.

Sva bojena stakla su atestirana u cilju garantovanja maksimalnog kvaliteta. Žuti filter (450nm) sem što prija osobama koje imaju degeneraciju žute mrlje, atrofije očnog živca, prija i osobama koje nemaju oštećenje vida posebno u noćnoj vožnji i vožnji po magli.

Upotrebom polarizovanih filtera, poboljšavaju se vizuelne performanse slabovidih pacijenata na otvorenom prostoru, obezbeđuje se veći komfor, a posebno kod pacijenata koji imaju degeneraciju žute mrlje.

Sunčeva svetlost putuje u svim pravcima. Kada se reflektuje sa horizontalne površine kao što je asfaltni put ili voda, svetlost često postaje teško polarizovana na horizontalnoj ravni. Vertikalna svetlost je korisna za ljudsko oko. Ona omogućava da vidimo boje i kontraste, dok koncentrisana horizontalna svetlost stvara odbljesak, koji nam onemogućava da vidimo i tada možemo biti u potencijalno opasnoj situaciji (npr. za volanom). Filteri sa polarizacijom dozvoljavaju samo korisnoj vertikalnoj svetlosti da dopre do oka, stvarajući na taj način pogled bez odbljeska sa prirodnim bojama i kontrastima. Polarizovani filteri prijaju kako slabovidim osobama tako i osobama koje nemaju oštećenje vida.

Nošenje polarizovanih filtera znači:

  • pogled bez odbljeska
  • čist kontrast
  • prirodne boje
  • smanjeno naprezanje očiju
  • 100% UV zaštita